XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Organizatorzy

Organizatorzy konferencji

Polskie Towarzystwo Biometryczne

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

print