XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Kontakt

Kontakt

 

Sekretarz

Dr Marcin Studnicki
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: marcin_studnicki@sggw.pl
tel. 22 59 32 727

 

Przewodniczący

Dr Dariusz Gozdowski
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: dariusz_gozdowski@sggw.pl lub kontakt@cb47.pl
tel. 22 59 32 730
print