XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Komitet naukowy

Komitet naukowy

Ewa Bakinowska (Politechnika Poznańska, Polska)

Ivette Gomes (Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugalia)

Dariusz Gozdowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Małgorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Zofia Hanusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)

Monika Jakubus (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Zygmunt Kaczmarek (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Polska)

Marcin Kozak (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska)

Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Izabela Kuna-Broniowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)

Wiesław Mądry (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Iwona Mejza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Stanisław Mejza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Manuela Neves (ISA, Universidade Técnica de Lisboa, Portugalia)

Amilcar Oliveira (Universidade Aberta, Lizbona, Portugalia)

Teresa Oliveira (Universidade Aberta, Lizbona, Portugalia)

Dulce Pereira (Universidade de Évora, Portugalia)

Paulo Canas Rodrigues (FCT, Universidade Nova de Lisboa, Portugalia)

Leszek Sieczko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Ewa Skotarczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Marcin Studnicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Anna Szczepańska-Álvarez (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Mirosława Wesołowska-Janczarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)

Waldemar Wołyński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Agnieszka Wnuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Elżbieta Wójcik-Gront (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

 

print