XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne - 10-14.09.2017

Informacje dla autorów

Instrukcje dla autorów

Zapraszamy do prezentacji prac z zakresu metod statystycznych i ich zastosowań w naukach przyrodniczych, biometrii i informatyce.

Streszczenia

Streszczenia prac (1 strona w języku angielskim), które będą prezentowane na Konferencji należy przesłać organizatorom do 15 lipca 2017 na adres kontakt@cb47.pl. Wymagany szablon streszczenia wraz ze wskazówkami: Pobierz

Publikacja

Prace prezentowane na XLVII Międzynarodowym Colloquium Biometrycznym, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopiśmie:

Colloquium Biometricum (punktacja MNiSzW 2016 – 8 pkt.)

Osoby zainteresowane publikacją pracy Colloquium Biometricum proszone są o przesłanie prac na adres:

Redakcja Colloquium Biometricum
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, skr. poczt. 158, 20-950 Lublin
e-mail: colloquium.biometricum@up.lublin.pl
     lub joanna.tarasinska@up.lublin.pl

Instrukcja przygotowania pracy do druku jest dostępna na stronie internetowej czasopisma lub do pobrania w formacie PDF.

Prezentacja

Referaty

Czas przeznaczony na prezentację każdego referatu ograniczony jest do 20 minut włączając czas na dyskusję. Wystąpienia powinny być w języku angielskim lub polskim. Do dyspozycji będzie dostępne wyposażenie komputerowe i audiowizualne, zaleca się przygotowanie prezentacji w programie MS PowerPoint lub w formacie pdf.

Postery

Postery powinny być przygotowane w języku angielskim lub polskim. Powinny one mieć rozmiar ok. 60 cm x 80 cm (szerokość x wysokość). Każdy poster powinien składać się z następujących sekcji: tytuł, nazwiska autorów i ich afiliacje, cele, metodyka badań, wyniki, wnioski i dyskusja, literatura.

print